9 maart 2023 door Marc Bozon

SUP Toeslag

Per 1 januari 2023 is de nieuwe wetgeving van kracht geworden voor eenmalige verpakkingen die plastic bevatten (Single Use Plastics, ofwel SUP). Het gaat dan bijvoorbeeld om bekers, maaltijdverpakkingen, drankverpakkingen, sticks, zakjes en wikkels. Hieronder vallen ook de koffiebekers, de suiker- en creamersticks, melkcups en de koekjes die wij leveren. De overheid doet dit om het gebruik van ‘single use products’ te ontmoedigen en gebruikers mee te laten betalen aan de kosten voor het opruimen van zwerfafval.

SUP-toeslag

Merkeigenaren die eenmalige kunststofverpakkingen op de markt brengen (dat wil zeggen: gemaakt van kunststof of bijvoorbeeld met een kunststofcoating), zijn sinds 5 januari verplicht hierover een toeslag te betalen. Dit is een vergoeding voor de opruimkosten van deze verpakkingen. De toeslag is door de overheid bepaalt op € 2,30 per 1000 stuks (per verpakking of verpakkingsonderdeel).

De belastingverhogingen zijn op 5 januari ingegaan. Vanaf 13 Maart zijn wij genoodzaakt deze gedeeltelijk door te belasten. We dragen deze kosten zelf voor ongeveer de helft en de helft zullen wij verwerken in de prijzen. De artikelen waarop het een impact heeft zijn met name de bekers, de suiker- en melksticks.

Ter aanvulling, u vindt de tarieven op de website van Afvalfonds Verpakkingen.

Een uitgebreid rapport over het sup-reglement vindt u hier; SUP Rapport.

Ondanks dat de regelgeving vanaf 1 januari in gaat is er nog veel onduidelijkheid vanwege de grote impact die deze verandering zal hebben en de complexiteit van het doorvoeren van deze regeling. We zullen ons blog regelmatig bijwerken zodra meer informatie bekend is.

22 maart 2023 door Marc Bozon

Totaal Tuin Brabant

Totaal Tuin Brabant richt zich op het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen. Zij werken voornamelijk voor particulieren en bedrijven. Daarnaast hebben zij een boomverzorgingsbedrijf, Totaalboom Brabant. Hun werkgebied bevindt...

16 maart 2023 door Marc Bozon

Praktijk Kind Verbindt

Ook in 2023 is Praktijk Kind Verbindt te Drunen gecontracteerd jeugdhulpaanbieder met SAMENWERKINGSPARTNER Stichting INZET voor ZORG! Praktijk KindVerbindt biedt psychosociale therapie, systeemtherapie, cognitieve gedragstherapie, psychomotorische therapie, beeldende therapie en...